Genieten van onze mooie omgeving van Coevorden tot Emmen

Genieten van onze mooie omgeving van Coevorden tot Emmen

OPROEP – OPROEP
Als agrarisch ondernemers willen we graag wat meegeven aan de vele wandelaars, fietsers en anderen die zo ontzettend genieten van de omgeving, hier in onze eigen streek maar ook elders op het platteland. Een drietal belangrijke zaken vragen aandacht van ons allemaal!

 

  1. Neospora

Neopspora caninum (=hond) is een ééncellige parasiet en komt zowel bij honden als koeien voor. De parasiet wordt vaak overgedragen van koe op het kalf tijdens de dracht. Maar… ook een hond kan deze parasiet bij zich dragen en uitpoepen. Wanneer deze hondenuitwerpselen in het veevoer (bijvoorbeeld weiland) terecht komen kan een koe dit opnemen, waardoor deze parasiet zich verder verspreidt onder de veestapel. Vroeggeboorte/verwerpen is één van de meest vervelende en kenmerkende ziektebeelden wanneer de koe besmet is geraakt met deze parasiet. Hondeneigenaren worden dan ook gevraagd honden aangelijnd te houden en niet de weilanden/akkers te gebruiken als honden uitlaat-plek.

  1. Zwervend vuil

Vuil in de berm, natuur, of in akkers/weilanden is natuurlijk ongewenst. Helaas gebeurt het af toe toch, wat vervelende gevolgen heeft. Een koe kan een scherp stukje binnenkrijgen (bijv. van een blikje) doordat het gras of ingekuilde voer inclusief het vuil gegeten wordt. Een acuut ziekteverloop voor de koe volgt vaak, vaak met de dood tot gevolg. Ruim dus a.u.b. eigen afval netjes op.

  1. Jacobskruiskruid

Jacobskruiskruid is in Nederland een algemene inheemse soort die van nature voorkomt in grote delen van Europa en West- en Midden-Azië. De plant vestigt zich vooral in open plekken op grazige plaatsen, op verstoorde grond in bermen, begraasde natuurgebieden en natuurontwikkelingsgebieden. Beheer speelt een belangrijke rol in het voorkomen van de soort, vooral beheer waarbij verstoring optreedt en steeds opnieuw open plekken gecreëerd worden.

 

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 1024px-Jacobaea_vulgaris_subsp._vulgaris_flowers.jpg

Giftig

Voor de meeste zoogdieren is Jacobskruiskruid giftig, omdat de planten veel alkaloïden bevatten. Runderen en paarden mijden de plant bij het grazen, maar schapen en geiten eten er wel van. De plant verliest bij uitdroging zijn bittere smaak. Daardoor herkennen dieren de planten in hooi en kuilgras niet en lopen zo kans op vergiftiging. Vooral paarden en runderen zijn zeer gevoelig voor Jacobskruiskruid; geiten en schapen veel minder. Het gif in de plant beschadigt de lever en kan uiteindelijk tot de dood van dieren leiden. Het is dus ongewenst dat de plant in het voer zit. Jacobskruiskruid kan zich vanuit bermen en natuurgebieden uitbreiden naar aanliggende graslandpercelen.

Prijsvraag
We genieten met elkaar van onze prachtige omgeving. U ook??
Maak een foto in/van het agrarische landschap van de LTO Noord afdeling Coevorden/Emmen-West en mail deze voor 1 juli 2021 naar hbannink@live.nl

De meest originele inzender ontvangt een heerlijk pakket met streekproducten!