Gemeente Coevorden wil minder restafval in 2024

Gemeente Coevorden wil minder restafval in 2024


De gemeente Coevorden gaat de komende jaren meer inzetten op
afvalscheiding. Het doel is om in 2024 jaarlijks maximaal 100 kg
restafval per inwoner in te zamelen. Om het doel te halen heeft de
gemeente een routekaart gemaakt met daarop de te nemen stappen.

Zo wil de gemeente onder andere de inzameling van oud-papier verbeteren. Aanpassingen doen aan de milieustraten om daar afval beter te scheiden. Luiers apart inzamelen. En ook wordt onderzocht of het betalen per lediging een mogelijkheid is in de gemeente Coevorden. De stappen worden eerst verder uitgewerkt en daarna voorgelegd aan de gemeenteraad.

Wethouder Jeroen Huizing “We zijn in onze gemeente al een aantal jaren bezig om meer afval te scheiden. Uit de cijfers blijkt ook dat we al flinke stappen hebben gezet maar er nog niet zijn. Het verbranden van restafval wordt steeds duurder waardoor we nu met zijn allen nog teveel betalen, en dat loopt alleen maar op. Om het betaalbaar te houden is het nodig om meer stappen te zetten.”       

Afval scheiden steeds beter
In 2017 heeft de gemeenteraad ingestemd met de landelijke doelstellingen om meer afval te scheiden en minder restafval over te houden. Het doel om in 2020 al maximaal 100 kg per inwoner in te zamelen is niet gelukt. Wel is het gelukt om het aantal kilo’s al flink te verminderen. In 2016 werd er nog 287 kg restafval ingezameld en 64% van al het afval gescheiden. In 2020 werd er 172 kg restafval ingezameld en 80% van al het afval gescheiden. Daarmee zit de gemeente Coevorden op het Drents gemiddelde.


14 september 2021