Startweekend Protestantse Gemeente Sleen

Startweekend Protestantse Gemeente Sleen

Een paar jaar geleden hebben we als gemeente de wens geuit
om een “Groene Kerk” te willen zijn.
Dat houdt in dat we samen hebben uitgesproken
actief aan de slag te zullen gaan
met
duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en het vergroenen van de eigen gemeenschap.
Ieder jaar zullen we bedenken hoe we verder kunnen vergroenen.

In Sleen e.o. worden op dit gebied ook particuliere initiatieven genomen:
bedrijven vergroenen, buurtschappen zijn ermee bezig.

We gaan
zaterdagmiddag een mooie fietstocht maken van ongeveer 20 kilometer.
Daarvoor zijn twee routes uitgezet.
We horen verhalen onderweg, er is op sommige plaatsen een kleine versnapering.
Bij terugkomst hopen we bij de Ontmoetingskerk de dag
met een ‘hapje en een sapje’ te kunnen afsluiten.

Inloop is vanaf 13.30 uur.

De eerste groep fietsers kan dan om 14.00 uur vertrekken.

De kinderen hebben een eigen programma.

Zij zullen een mooie rit maken met paard en wagen
en gaan een mobile maken in de timmerwerkplaats van bouwbedrijf Geugies.

Wilt u / wil jij meedoen?
Dat zou leuk zijn.
Welkom!

Opgave kan tot uiterlijk maandag 13 september bij
ds. Jitse Scheffer Email jitse64@hetnet.nl / tel. 0591 572597
Roelien Bos Email
rboskoopmans@outlook.com / tel. 06 21335880


Zondagochtend

Om 10.00 uur houden we de startdienst van het nieuwe seizoen.
Koor ‘Vocation’ zal medewerking aan de dienst verlenen,
Loes Heeling speelt dwarsfluit,
de uitslagen / foto’s van de zonnebloemwedstrijd worden bekend gemaakt,
via een filmpje van de Zandtovenaar horen we het verhaal van de Schepping,
en denken we er samen over na wat dit verhaal ons wil zeggen,
daarmee aansluitend bij het jaarthema ‘Van U / u is de toekomst’.

Jarno Klingenberg maakte met zijn drone een prachtige opname van Sleen e/o.
Prachtig.
Kortom: een dienst met veel beelden, zang en muziek.
Een vrolijke start.
In de dienst zal worden gecollecteerd voor kinderrechtenorganisatie ‘Save the children’.
Het geld van deze collecte wordt bestemd voor noodhulp voor kinderen in Afghanistan.

Na de dienst is er koffie met taart.
We doen hiermee ook een beroep op u.
Zijn er mensen in onze gemeente die een taart willen bakken?
Heel graag.
We hebben 10 bakkers nodig.
Meldt u zich bij Roelien of Jitse?

We wensen u een heel mooi weekend.
Hopelijk tot ziens!!

Hanneke ter Veld, Jans Kiers, Roelien Bos, Sandra Katerberg, Jitse Scheffer