Bijbelexpositie Dorpskerk te Sleen

Bijbelexpositie Dorpskerk te Sleen

Maandag 25 oktober t/m zondag 7 november
Maandag – zaterdag : 10.00 – 16.00 uur
Zondag : 11.00 – 16.00 uur


Altijd is Kortjakje ziek …

Welkom.

Fijn dat u naar de Bijbelexpositie in onze Dorpskerk bent gekomen. Deze expositie wordt gehouden tot en met 8 november.

Op woensdag 13 oktober werd Koning Willem Alexander de NBV 2021 aangeboden uit handen van de directeur van het Nederlands – Vlaams Bijbelgenootschap. Zeventien jaar eerder werd Koningin Beatrix de NBV 2004 uitgereikt. De nieuwe vertaling bevat 12.000 aanpassingen.
Het laat zien dat Bijbelwetenschappers door exegese / uitleg, woordonderzoek, bestudering van de grondteksten steeds tot nieuwe inzichten komen. Steeds opnieuw is er ‘nieuwe taal voor ‘Het Verhaal’ – de geschiedenis van God en mensen, gevonden.
Dat willen we ook laten zien in deze expositie.

Midden in deze twee weken van de expositie valt Nationale Bijbelzondag. We willen de traditie van geloof en geloofsverhalen aan u laten zien. Het woord ‘traditie’ betekent doorgeven en dat is veelzeggend in deze. De eeuwen door hebben mensen de Bijbelverhalen, hun geloof, geloofsverhalen, doorgegeven aan generaties na hen, zoals zij dachten en denken dat goed was / is. Daarvoor zijn allerlei verschillende vertalingen gebruikt. Mooi is dat.

De Bijbel is het meest verspreide boek ooit en het eerste boek dat werd vervaardigd met de boekdrukkunst. In onze expositie willen we de verscheidenheid laten zien die er (geweest) is in de geloofstraditie: oude Bijbels maken deel uit van de collectie, boeken met zilverwerk, maar ook oude gebruiken en gewoonten: psalmboeken die men meenam naar de kerk, we tonen klederdracht van vroeger die men naar de kerk droeg, we hebben kinderbijbels, kinderboekjes met Bijbelverhalen, Bijbelse prenten, flanelborden van de zondagsschool.

Bijbelverhalen laten zich ook vertalen in beelden, ze werden verwerkt in borduurwerk, er zijn veel Bijbelteksten vastgelegd op oude wandbordjes. De collectie die u ziet in onze kerk, wil u eigenlijk een overzicht bieden op welke wijze het Woord van God tot ons gekomen is en hoe het tot ons heeft gesproken. We hopen dat u geniet van wat u ziet. Wellicht soms is er herkenning?
Leuk om naderhand even na te praten. Koffie en thee staan voor u klaar.


ds. Jitse Scheffer