Archief commissie Erm

Archief commissie Erm

 

De dorpen Erm en Achterste Erm beschikken over een heus Archief. Het ligt opgeslagen in de kelder van het voormalige gemeentehuis van Sleen, nu het MFC. Het hele Archief is ook gedigitaliseerd en wordt opgeslagen in privé kluizen.

Er is een speciale Archiefcommissie die het onderhoud en bewerkt. Deze commissie heeft afgelopen periode een mutatie ondergaan. Door het vertrek van Jantje Hidding was er een vacature ontstaan en deze liet zich slecht opvullen. Maar  een oproep op Erm.nu leverde nu wèl een reactie op. Weliswaar buiten de dorpen om maar dat is niet erg. Het huishoudelijk regelement vertelt immers dat alle geboren en getogen Ermenaren deel kunnen uitmaken van de commissie. En zo is Anny Kamping deel gaan uit maken van de Archiefcommissie. Zij is geboren en getogen aan de Dalerstraat 55 en maakte als een van de eersten deel uit van het bestuur van Dorpsbelangen Erm. Ook was ze in de jaren tachtig al betrokken bij het opzetten van het Archief en nu is ze dus weer terug. De commissie bestaat nu uit:
Ruud Wilting  (voorz.)
Hammy Oldengarm  (secr.)
Chris Brouwer  (digitalist)
Sonja Oost  (mutaties A-Erm)
Anny Kamping  (krantenknipsels)
De commissie vergadert een keer per maand in de bestuurskamer van het MFC te Sleen. Een van de vele onderwerpen waar de commissie nu druk mee is zijn de vele mutaties van de woningen. Elke woning in Erm en Achterste Erm zit in het Archief, vanaf de bouw tot vandaag de dag, met haar bewoners en vele foto’s. En op dat woning gebied zijn de laatste tijd veel veranderingen. Als u nieuwsgierig bent hoe uw woning er in het verleden uitzag en/of wie er zoal gewoond hebben kom dan gerust een keertje kijken maar neem dan even kontakt op met een van de bestuursleden. Er  wordt intussen ook gewerkt aan het tot stand komen van een boek over geschiedenis van Erm.
Het Archief bestaat uit rubriekn van A tot en met Z en dan weer onderverdeeld in cijfers. Bijvoorbeeld rubriek A is weer onderverdeeld in A1, A2, A3, A4 enz. Het Archief kent de volgende rubrieken:
Rubriek A – Boermarken, Goorspraken en Haarstedenregisters
Rubriek B – Straten en Buurten
Rubriek C – Plattegronden, kaarten, luchtfoto’s
Rubriek D – De school met documenten en foto’s
Rubriek E – Dorpsfeesten
Rubriek F – Verenigingen
Rubriek G – Gebouwen
Rubriek H – Beroepen, ambachten
Rubriek I – Openbaar vervoer
Rubriek J – Akten en benoemingen
Rubriek K – Familiegegevens, stambomen
Rubriek L – Ansichtkaarten
Rubriek M – Krantenberichten
Rubriek N – Geschiedenis van Erm
Rubriek O – Oorlog en mobilisatie
Rubriek P – Dorpsbewoners
Rubriek Q – Van Raalte trek Michigan
Rubriek R – Woningen met haar bewoners
Rubriek S – Dorpskoeriers
Rubriek T – Video’s, Films, Dia’s
Rubriek U – Ruilverkavelingen
Rubriek V – Familieberichten 
Rubriek W – Niet toegewezen
Rubriek X – Niet toegewezen
Rubriek Y – Niet toegewezen
Rubriek Z – Vereniging Dorpsbelangen Erm