Het dorp heeft gekozen – uitslag van de stemming over de projecten.

Het dorp heeft gekozen – uitslag van de stemming over de projecten.


In het septembernummer zat een stemformulier. We konden als inwoners allemaal onze stem uitbrengen op een van de vier beschreven projecten. Het project dat je het mooiste vond, gaf je dan een 1, wat voor jou op de tweede plaats kwam een 2, op de derde plaats een 3 en op de vierde plaats een 4.                  

Dit betekent dat het project dat de minste punten vergaarde als de favoriet van de meeste inwoners uit de bus kwam.

Hier volgt de uitslag:
Kerstmarkt                                                                         100 punten
Overkapping picknickbank bij splitsing De Hoek     113 punten
Speeltoestel voor peuters aan Hoekergoorn              144 punten
Erm fit – vier fitnesstoestellen                                      172 punten

Van de inzenders gaven 10 inwoners aan de fitnesstoestellen ook daadwerkelijk te gaan gebruiken, 29 gaven aan dat niet te zullen doen.
De eerste drie projecten zijn hiermee aangenomen en helaas valt het vierde project af. Het was met verve door enkele jongeren ingebracht en het beste verdedigd, maar het heeft het dus niet gehaald.

Leuk dat de Kerstmarkt er als eerste uitkomt. We hopen alleen dat die daadwerkelijk ook gehouden kan worden, nu de coronamaatregelen weer strenger aan het worden zijn. Op dit moment ziet dat er voor december somber uit. We wachten af.

Alle indieners willen we bedanken voor hun enthousiasme. Mooi dat steeds meer mensen meedenken en met projectvoorstellen komen. Ook voor volgend jaar zijn er weer projecten in te dienen, dus blijf creatief. En ook als jouw project het niet heeft gehaald kan het mogelijk in andere vorm volgend jaar wel meedoen. Zo maken we samen ons dorp steeds mooier.

Misschien zijn er ook mensen die projecten willen indienen om het dorp duurzamer te maken. Wie zelf geen zonnepanelen op zijn huis kan leggen kan dat mogelijk samen met anderen op het dak van een ander wel doen. Huizen zullen ook steeds beter geïsoleerd moeten worden. En misschien komt er ook nog eens een burenhulpproject of klussenproject? We kunnen samen ons dorp ook socialer maken.
Of duurzamer. Blijf dus meedenken over nieuwe projecten. En maak samen met anderen een plan.

Het bestuur van Dorpsbelangen