Erm.nu
GFT
23 februari 2024

GFT

Geen evenementen gevonden!
GFT
23 februari 2024

GFT

Geen evenementen gevonden!

Inwoners kunnen vanaf 1 februari energietoeslag 2023 aanvragen

1 december 2022

Inwoners met een inkomen tot maximaal 120% van het sociaal minimum
die bekend zijn bij de gemeente Coevorden, ontvangen vóór 1 maart
2023 automatisch 1.300 euro energietoeslag op hun rekening. Inwoners
met een laag inkomen waarvan de gegevens niet bekend zijn bij de
gemeente, kunnen de energietoeslag 2023 vanaf 1 februari aanvragen
via coevorden.nl/energietoeslag.

De Rijksoverheid heeft besloten dat huishoudens met een inkomen rond het
sociaal minimum in 2023 opnieuw een energietoeslag van €1300 krijgen als
tegemoetkoming voor de hoge energieprijzen. Inwoners met een
minimuminkomen die bekend zijn bij de gemeente ontvangen de energietoeslag
automatisch. Dit zijn inwoners die algemene bijstand, IOAW of bijzondere
bijstand ontvangen van de gemeente en geen kostendelers zijn. Ook gaat het om
inwoners die gebruikmaken van de gemeentelijke minimaregelingen of aanvulling
ontvangen van de Sociale Verzekeringsbank op hun AOW.

Termijnen
Inwoners met een laag inkomen waarvan de gegevens niet bekend zijn bij de
gemeente, kunnen de energietoeslag 2023 vanaf 1 februari aanvragen via
emmen.nl/energietoeslag. Het gaat om inwoners die in januari, februari of maart
2023 een inkomen hebben tot maximaal 120% van het sociaal minimum. Als
inwoners de energietoeslag vóór 1 mei aanvragen en de toeslag wordt toegekend,
krijgen zij het bedrag van 1.300 euro vóór 1 juli op hun rekening. Als inwoners
later aanvragen (uiterlijke termijn is 1 juli) dan ontvangen zij na toekenning het
bedrag uiterlijk 1 september op hun rekening.

Energietoeslag 2022
In 2022 is er ook energietoeslag beschikbaar voor mensen met een laag inkomen.
Er zijn inwoners met een laag inkomen die deze energietoeslag voor 2022 nog
niet hebben aangevraagd. Zij kunnen de toeslag nog tot 1 april 2023 aanvragen
via coevorden.nl/energietoeslag.

Hulp bij aanvragen
Lukt het aanvragen van de energietoeslag niet via de website? U kunt hulp
krijgen bij het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) in de Bibliotheek in
Coevorden of bij de Invulhulp bij Maatschappelijk Welzijn Coevorden in
Coevorden. Het IDO is geopend op woensdag van 13.00 tot 14.00 uur en op
donderdag van 18.30 tot 19.30 uur. De invulhulp is er elke donderdag van 13:30
tot 16.00 uur tijdens het inloopspreekuur bij Maatschappelijk Welzijn Coevorden
aan de van Eijbergenstraat 5. Het is ook mogelijk om bij de balie van het
gemeentehuis een aanvraagformulier op papier op te halen.

Uitgelicht