Dorpsbelangen

Dorpsbelangen Erm is opgericht in september 1980. De vereniging stelt zich ten doel de belangen en de leefbaarheid van de dorpen Erm en Achterste Erm en zijn bewoners te behartigen. Leden van de vereniging kunnen zijn alle inwoners van de dorpen Erm en Achterste Erm die de stemgerechtigde leeftijd hebben bereikt en een jaarlijkse contributie aan de vereniging betalen.

Het bestuur kent een brede vertegenwoordiging vanuit alle geledingen en organiseert onder andere de volgende activiteiten:

 • Uitgave Dorpskoerier 4x per jaar
 • Toneelavonden
 • Kaartavonden
 • Jaarvergadering

Activiteiten vanuit de activiteitencommissie:

 • Eieren zoeken met Pasen
 • Dropping
 • Fietstocht

Activiteiten vanuit de archiefcommissie

 • Beschikbaar stellen en tentoonstellen van archieven en foto’s

Het contact met de gemeente Coevorden bestaat uit de jaarlijkse openbare wijk en dorpenronde. Het college van B&W is dan aanwezig.

Het bestuur wordt gevormd door 7 bestuursleden uit Erm en Achterste Erm:

 • Jaap van der Linden (Voorzitter)
 • Gaby Haandrikman (Secretaris)
 • Roelof Sikken (Penningmeester)
 • Aletta Sanders (Algemeen Adjunct)
 • Gerrit Lambers (Bestuurslid)
 • Jans Elling (Bestuurslid)
 • Elly Rodenburg (Bestuurslid)

  
E-mailadres:    dorpsbelangen@erm.nu