Onderwijs

De openbare basisschool De Piramide in Erm ligt op de hoek Dalerstraat-Bakkersteeg en is de enige school voor primair onderwijs in het dorp. In 1885 was er voor het eerst sprake van onderwijs in een permanent gebouw. Alle kinderen uit Erm, Achterste Erm en Ermerveen bezochten de school. In 1953 werd de tweeklassige school uitgebreid met een derde lokaal.

In 1985 werden ook de kleuters ondergebracht in het gebouw, waarvoor er een interne verbouwing moest plaatsvinden. Het leerlingenaantal is de laatste jaren redelijk stabiel. In oktober 2008 stonden er 50 kinderen ingeschreven maar dat kan ook zo veranderen aangezien er een aantal gezinnen op het Ermerstrand en Ermerzand wonen en te maken krijgen met het probleem: “permanente bewoning”. Er wordt met drie groepen gewerkt. Het is een openbare school. Dat betekent dat de school open staat voor alle kinderen ongeacht hun levensbeschouwelijke, culturele of sociaal-economische achtergrond . De school werkt vanuit een aantal centrale uitgangspunten: samenwerken, kindgericht onderwijs, professionaliteit, onderwijs op maat en respect voor elkaar en de omgeving.

In 2010 was het 125 jaar geleden dat de eerste school werd gebouwd in Erm. Dat werd gevierd op 11 en 12 juni 2010 met een aantal activiteiten en festiviteiten.

Voor meer informatie over de school zie www.depiramide-erm.nl

 

onderwijs

 

Copyright © 2014,  ERM.NU. Alle rechten voorbehouden.