Erm.nu
plastic / pmd
24 mei 2024

PMD

Geen evenementen gevonden!
plastic / pmd
24 mei 2024

PMD

Geen evenementen gevonden!

Plattelandscafé in Sleen

19 september 2023

Meedenken over toekomstbestendig platteland
Op 4 oktober organiseert LAG (de Lokale Actiegroep) een
Plattelandscafé. De LAG is, namens bewoners, ondernemers en
gemeenten, de trekker van het LEADER-subsidieprogramma. De
bijeenkomst is gericht op inwoners, ondernemers en
organisaties in de gemeente Coevorden met een goed idee dat
bijdraagt aan een duurzaam en toekomstbestendig platteland.
Bijvoorbeeld op het gebied van economie, leefbaarheid of
klimaat. Op woensdag 4 oktober tussen 17.00 en 21.00 uur ben
je van harte welkom in MFC de Brink in Sleen.

Tijdens het Plattelandscafé worden ideeën met elkaar uitgewisseld,
maar ook is het de bedoeling elkaar te inspireren en elkaar verder te
helpen. Samen kunnen we ons platteland mooier en vitaler maken.

LEADER
Voor goede ideeën is geld beschikbaar vanuit LEADER: het Europees
subsidieprogramma voor een vitaal platteland. Met het LEADER-fonds
dragen provincie Drenthe, gemeenten en Europa samen bij aan een
duurzame toekomst en de leefbaarheid en economie in de regio.

Projecten
In het verleden zijn er tal van mooie projecten met hulp van de
LEADER-subsidie tot stand gekomen. Bijvoorbeeld het verduurzamen
en toekomstbestendig maken van maatschappelijke gebouwen en het
innoveren van toeristische voorzieningen op het platteland.
Het nieuwe LEADER-programma voor Drenthe gaat in het najaar van
2023 van start. Tot 2027 is ongeveer 6 miljoen euro beschikbaar voor
goede initiatieven. Denk daarbij aan:
• Nieuwe zorginitiatieven die aansluiten bij de behoefte in het
gebied
• Benutten van vrijkomende gebouwen voor andere bedrijvigheid
of nieuwe woonvormen
• Samenwerking tussen landbouwbedrijven, ondernemers en
inwoners uit de omgeving, bijvoorbeeld over klimaat,
biodiversiteit of verbreding
• Duurzame, circulaire en toekomstbestendige voorzieningen
Kijk voor meer informatie op www.leaderdrenthe.nl

Uitgelicht

Lente
Lente

Lente

De voorjaarsvakantie zit er weer op. Veel tijd met onze kleinkinderen doorgebracht. Zo kwam de...