Erm.nu
GFT
28 juni 2024

GFT

Geen evenementen gevonden!
GFT
28 juni 2024

GFT

Geen evenementen gevonden!

Raadswerkgroep Duurzaamheid

19 september 2023

De groep leden van de gemeenteraad in Coevorden, vertegenwoordigd in
de raadswerkgroep Duurzaamheid, organiseert op zaterdag 7 oktober de
‘Dag van de Duurzaamheid. Tijdens deze dag wil de raadswerkgroep met
inwoners in contact komen over het onderwerp duurzaamheid. De dag is
van 9.30 tot 15.00 uur. Er wordt gestart met een algemeen deel en je kunt
aan twee workshoprondes meedoen. Locatie is het gebouw van De Nieuwe
Veste aan de Van Heeckerenlaan in Coevorden. Deelname is gratis.
De rode draad tijdens de dag is wat je zelf kunt doen aan duurzaamheid en
wat je daarvoor nodig bent. Je kunt naar zes verschillende workshops.

1. Intergas: producent van cv-ketels in Coevorden. Zij geven informatie
over de voordelen die de aanschaf van een hybride warmtepomp geeft
en wat hier al zo bij komt kijken m.b.t. ruimte en installatie.
2. Gemeente Coevorden en Anita Speelman (Energiecoach): zij lichten
toe hoe je van het aardgas af kunt en hoe je je kunt aansluiten bij de
warmtetransitievisie van de gemeente.
3. Drents Energieloket/NMF Drenthe: vertelt waarom het isoleren van je
woning de eerste stap moet zijn en waar eventuele subsidies zijn te
verkrijgen.
4. Duurzaam Dalen, Werkgroep Proeftuin aardgasvrije wijk
Dalen: informatie over het proces hoe het dorp Dalen van het aardgas
af komt.
5. Klavertje 4 Holstloot : vertelt iets over de Zonneroute A37 en jouw
participatie en lokaal eigendom hierin?
6. Drentse KEI :Deze Drentse Koepel Energie Initiatieven (KEI) helpt
inwoners van Drenthe die een initiatief of coöperatie in hun buurt of
dorp willen opstarten. Zij vertellen iets over opwek projecten. Dat gaat
over panelen op je eigen dak, een collectief dak of een zon-op-land
project.

Programma
De Dag van de Duurzaamheid begint om 9.30 uur met een inloop. Het
programma start om 10.00 uur. Het programma ziet er als volgt uit:
• 09.30 – 10.00 uur Inloop
• 10.00 – 10.20 uur Plenaire aftrap
• 10.30 – 11.30 uur Workshopronde 1
• 12.00 – 13.00 uur Gezamenlijke lunch ( soep en broodjes )
• 13.30 – 14.30 uur Workshopronde 2
• 15.00 uur Afsluiting

Informeren en ophalen
De raadswerkgroep organiseert deze dag om inwoners te informeren over
de energietransitie en dan met name over het gedeelte warmte. Ook wil ze
ophalen welke vragen inwoners hebben en wat er speelt op dit gebied. Met
de opgehaalde kennis gaat de raadswerkgroep terug naar de collegaraadsleden en het college van de gemeente Coevorden.

Raadswerkgroep
De raadswerkgroep duurzaamheid is in 2018 in het leven geroepen. In
2019 organiseerde de raadswerkgroep een congres over biodiversiteit, in
2020 een Mini-Klimaatconferentie met Helga van Leur. En in 2021
organiseerde de werkgroep een webinar over duurzaam verwarmen..

Aanmelden
Via deze link https://www.coevorden.nl/aanmeldformulier-dag-van-de-duurzaamheid kun je
je aanmelden voor deelname aan de dag en voor 1 of 2 workshops. Dat
kan tot zaterdag 30 september

Uitgelicht

Lente
Lente

Lente

De voorjaarsvakantie zit er weer op. Veel tijd met onze kleinkinderen doorgebracht. Zo kwam de...